Sociale verhuur van monumenten, asociaal? Beleidskeuzes voor woningcorporaties en gemeenten

10 Nov 2016

Tijdens het Nationaal Monumentencongres heeft AEPB Onderzoek en Advies een presentatie gegeven over de keuzes waartegen beleidsmakers van woningcorporaties en overheden aanlopen bij het beheer en de renovatie van monumentale sociale huurwoningen. Op de kopersmarkt blijken woningzoekenden monumentaal vastgoed te waarderen. Doordat woningcorporaties de hogere (financiële) kosten van hun monumenten verdelen over alle huurders, betalen alleen lage inkomens mee aan het behoud en de instandhouding van monumentaal corporatiebezit. De vraag dient zich aan: is sociale verhuur van monumenten niet asociaal?