Sociale verhuur van monumenten: Philipsdorp nader in beeld

24 Nov 2016

Woonbedrijf Eindhoven heeft fors geïnvesteerd in het monumentaal waardevolle beschermde stadsgezicht Philipsdorp. Welke maatschappelijke effecten zijn het gevolg van die investeringen? En wat zijn de gevolgen voor de verschillende belanghebbenden? Naast directe effecten ontstaan er indirecte effecten voor de hele stad.