Begeleidingscommissie effectevaluatie wijkteam Amsterdam

01 Apr 2014

Het college van burgermeester en wethouders heeft gekozen voor een nieuwe aanpak waarin integraliteit en een proactieve aanpak van kwetsbare huishoudens centraal staan in de vorm van Samen DOEN. Het doel is dat Samen DOEN kwetsbare groepen efficiënter, effectiever en duurzamer ondersteunt door integraal hulp te bieden voordat problemen escaleren, zodat het sociaal domein met aanzienlijk minder middelen toekan. Om dit te kunnen beoordelen is er een evaluatie nodig. AEPB is gevraagd om plaats te nemen in de begeleidingscommissie dat het onderzoek begeleidt.

De beoogde effectevaluatie die door het externe onderzoeksbureau wordt uitgevoerd moet inhoudelijk en procesmatig inzicht geven in de effecten die Samen DOEN realiseert. De inhoudelijke component omvat de maatschappelijke en financiële effecten en heeft tot doel de aannames van de uitgevoerde MKBA te toetsen. De procesmatige component heeft tot doel de gehanteerde werkwijze te evalueren zodat de effectiviteit en efficiëntie daarmee in beeld worden gebracht.

Nieuws