sdafdsf

Sociale verhuur van monumenten: Een afwegingskader voor wooncorporaties op basis van drie mkba’s

17 Feb 2017

Woningcorporaties spelen van oudsher een belangrijke rol op de woningmarkt. Daardoor bevindt zich onder hun bezit veel cultuurhistorisch vastgoed. Welke maatschappelijke kosten en baten brengt het bezit van dit cultuurhistorisch vastgoed door woningcorporaties met zich mee? Op basis van drie verschillende MKBA's wordt duidelijk gemaakt welke maatschappelijke effecten monumentaal vastgoed met zich meebrengt. De primaire taak van woningcorporaties is het huisvesten van lage inkomens. Is het mogelijk daar de relatief dure monumentale woningen voor te gebruiken?