MKBA-verkenning gemeente Apeldoorn: een oriënterende effectevaluatie van de sociale wijkteams

11 Jul 2016

Nu de gemeenten vanuit de Rijksoverheid de taakstelling hebben gekregen om de (zorg)hulpverlening op eigen niveau in te delen, probeert de gemeente Apeldoorn via sociale wijkteams een brug te vormen tussen betaalde hulpverlening en het institutionele domein van vrijwillige associaties.

De wijkteams moeten vanuit hun professionele positie dichtbij de huishoudens de versnippering van hulpverlening kunnen tegengaan. Dit kunnen zij doen door een trefzeker in te schatten waar de problematiek moet worden geplaatst, namelijk in de sociale omgeving of juist op een ander hulpverleningsniveau. Op die manier zou een solide hulpverlening moeten ontstaan die waar mogelijk de zelfredzaamheid verhoogt.

Al bij aanvang van het project sociale wijkteams, is met de MKBA-tool van AEPB gestart om van nulmeting tot eindevaluatie op de hoogte te zijn. De drie metingen (nulmeting, tussen- en eind-evaluatie) worden afzonderlijk ingevuld om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van het hele traject. Op die manier kan de gemeente aan het einde van de proefperiode sneller de vinger leggen op succes en falen van de interventies die door de sociale wijkteams zijn gedaan. 

AEPB zal middels een MKBA-light de verworven data onderzoeken om de efficiëntie en de effectiviteit van de hulpverlening te toetsen en te zien of de doelstellingen van de gemeente behaald zijn. Het gaat er dan onder andere om of er preventief te werk is gegaan, of de zelfredzaamheid van de huishoudens is bevorderd en of er op solide en sociale manier ondersteuning is geboden.